Πώς μπορώ να σας βοηθήσω ως Ψυχοθεραπεύτρια;

Δημιουργώντας από κοινού μια υγιή, ασφαλή και συνάμα ουσιαστική θεραπευτική σχέση, βασιζόμενη στη διαρκή αλληλεπίδραση, στη βαθιά ενσυναίσθηση, στο σεβασμό, στην πλήρη αποδοχή, την ειλικρίνεια και την απόλυτη εχεμύθεια και πάντα μέσα στα πλαίσια της ηθικής και δεοντολογίας του κώδικα Ψυχολόγων, μπορείτε :

 • να ενημερωθείτε γύρω από τα θέματα που σας απασχολούν, με εύληπτο τρόπο, με εγκυρότητα και βάσει των γνώσεων και της επαγγελματικής εμπειρίας που διαθέτω ως απόρροια της εξειδίκευσής μου στην Κλινική Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία και των θεραπευτικών προσεγγίσεων στις οποίες έχω μετεκπαιδευτεί
 • να εντοπίσετε τα προβλήματα που σας απασχολούν, τις αιτίες τους και τον αντίκτυπό τους στη ζωή σας
 • να εκπαιδευτείτε στην ανεύρεση λύσεων των προβλημάτων σας με τις κατάλληλες για σας ψυχοθεραπευτικές τεχνικές και ασκήσεις
 • να ανακτήσετε τον έλεγχο της εσωτερικής σας πραγματικότητας και να αναλάβετε την ευθύνη των επιλογών σας
 • να βελτιώσετε τις διαπροσωπικές σας σχέσεις
 • να νιώθετε ισορροπία και ψυχική γαλήνη στην καθημερινότητά σας, να ενεργοποιείτε κίνητρα, να έχετε ενδιαφέροντα και να προβαίνετε στον καθορισμό και υλοποίηση των στόχων σας
 • να αναγνωρίζετε και να διαχειρίζεστε καλύτερα τα συναισθήματά σας
 • να επικοινωνείτε με πιο αποτελεσματικό τρόπο με τα άτομα του περιβάλλοντός σας
 • να κατανοείτε περισσότερο τόσο τις ατομικές σας ανάγκες όσο και των συνανθρώπων σας
 • να θέτετε όρια σας στη συμπεριφορά σας και στους άλλους
 • να επικεντρώνεστε συνειδητά στο παρόν
 • να οργανώνετε καλύτερα το χρόνο, τις υποχρεώσεις, τους στόχους σας και να ιεραρχείτε τις ανάγκες σας
 • να υιοθετείτε ένα θετικό και συνάμα ρεαλιστικό τρόπο σκέψης για τον εαυτό, τους άλλους και τον κόσμο γύρω σας
 • να προβείτε στις επιθυμητές για σας αλλαγές
 • να ακολουθείτε έναν υγιεινό τρόπο ζωής και να φροντίζετε τον εαυτό σας